Hun blir første kvinnelige president i kommisjonen da hun overtar etter Jean-Claude Juncker fra 1. november.

Under sin tale til EU-parlamentet tidligere i dag fokuserte hun blant annet på klimaproblemne i verden og sa hun vil fremme en grønn avtale for Europa i løpet av sine første 100 dager som kommisjonspresident.

Flere kanaler