• 13.10.11
    0 min
  • 13.10.11
    0 min
P4 har tidligere fortalt om forskning som viser at psykisk sårbare mennesker mye hyppigere melder om senskader etter ulykker. Og disse skadene er vanskelig å bevise medisinsk.

- Det blir derfor ofte uenighet om sammenhengen mellom ulykke og skade, sier Roald Stigum Olsen i Tryg.
Flere kanaler