JUSTERT: 1. november ble fartsgrensene satt ned på blant annet riksvei 4 og ring 3 i Oslo.
JUSTERT: 1. november ble fartsgrensene satt ned på blant annet riksvei 4 og ring 3 i Oslo. Foto: NTB scanpix
1. november ble de omdiskuterte miljøfartsgrensene nok en gang innført på en rekke veier i og rundt Oslo.

Nå viser en masteroppgave fra studenter ved Norges Handelshøyskole at miljøeffekten er lik null – og at tiltaket koster samfunnet 30 millioner kroner hvert eneste år.

– Vi har beregnet at 60.000 biler i gjennomsnitt bruker 40 sekunder mer. Med en timepris som tar utgangspunkt i hva en norsk arbeider sitter igjen med etter skatt, og der vi regner halvannen person pr. bil, havner vi på 30 millioner kroner i året, sier førsteamanuensis og veileder Torfinn Harding ved NHH, til Aftenposten.

Studentene har også funnet ut at hastigheten kun med 5,8 km/t, samt at miljøfartsgrensene ikke har noen effekt på lokal luftforurensning.

– Blir mindre svevestøv
Statens vegvesen forsvarer ordningen, og hevder den bidrar til bedre luft.

– Vår erfaring er at antall dager der konsentrasjonen av svevestøv overskrider grenseverdiene, reduseres med 3–5 døgn i løpet av et år, sier Ida Nossen, fagansvarlig for luftkvalitet i Statens vegvesen Region Øst, til Aftenposten.

Flere kanaler