20.000 passasjerer blir berørt i dag.
20.000 passasjerer blir berørt i dag.
Etter mange dagers forhandlinger er ikke partene i Norwegian-konflikten enige. I dag vil 20.000 personer bli rammet.

Følgende flyvninger vil bli påvirket av streiken:

  • Nesten alle innenriksflygninger i Norge og Sverige blir innstilt mens et begrenset antall innenriksflygninger i Danmark blir gjennomført.
  • De fleste avganger mellom de skandinaviske hovedstedene blir innstilt
  • Noen få Europa-ruter blir innstilt
  • Mange flyvninger til/fra Finland blir innstilt i dag, søndag 8 mars, på grunn av streik i handlingselskapet i Finland.

Flyvninger til/fra USA og Thailand skal gå som normalt.

Følgende flyvninger planlegges å gå som normalt:

  • Flyvninger til/fra Storbritannia med rutenummer DY2400 til DY2900
  • Flyvninger til/fra Spania med rutenummer DY5100 til DY5598
  • Flyvninger til/fra USA og Thailand med rutenummer DY7001 til DY7999


Fortsatt er det usikkert om partene vil komme til en enighet i løpet av nærmeste framtid.


Flere kanaler