P4-meggene mener megge kan være ett av to:
Den positive megga er den som tør å tale imot strømmen
Den negative megga er en som trenger å strammes opp!

Flere saker

Forebygging helt avgjørende Systematisk arbeid i hele kommunen er avgjørende for å hindre vold og overgrep. Torsdag 13.06 2019
Flere kanaler