P4-meggene mener megge kan være ett av to:
Den positive megga er den som tør å tale imot strømmen
Den negative megga er en som trenger å strammes opp!

Flere kanaler