Astrid Gunnestad og Lise Askvik med besøk av mediekritiker Paul Bjerke.

Flere kanaler