Hun er også fast spaltist i kvinnebladet TARA og dessuten en hyppig brukt gjest i norske medier, spesielt når temaene er religion, republikk, media og menneskelighet...

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler