0:00 | 0:28
Hva tjener nordmenn i snitt? Vi spurte folk på gaten og fikk mange svar.

Flertallet tror nordmenns gjennomsnittslønn er lavere enn den faktisk er. De fleste tippet 300.000 - 350.000 kroner som snittlønn. Det er feil!

Høyt snitt?
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at gjennomsnittlig inntekt fra lønnet arbeid i Norge er 503.800,- kroner.

Tallene i statistikken er basert på at alle i arbeid jobber hundre prosent. I praksis er det mange som jobber deltid, og derfor har utbetalt lavere lønn.

Yrkesgrupper

Sjekk hvordan du ligger an i forhold til snittet for din yrkesgruppe:

Olje- og gassutvinning: 785 600
Finanstjenester: 715 800
Informasjon og kommunikasjon: 644 000
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting: 644 000
Kraftforsyning: 611 300
Omsetning og drift av fast eiendom: 599 700
Staten: 526 300
Helseforetak: 525 200
Industri: 503 300
Fiskeoppdrett: 494 300
Samferdsel: 490 000
Undervisning: 480 300
Bygge- og anleggsvirksomhet: 470 200
Kommune og fylkeskommune: 468 200
Vann, avløp og renovasjon: 464 000
Kultur, underholdning og fritid: 449 400
Personlige tjenester: 448 900
Varehandel: 440 800
Helse- og sosialtjenester: 435 700
Forretningsmessig tjenesteyting: 419 300
Hotell og restaurant: 347 300

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Flere kanaler