FOLK PÅ GATA: De fleste vi spurte tippet alt for lavt.
FOLK PÅ GATA: De fleste vi spurte tippet alt for lavt.
0:00 | 0:28
Hva tjener nordmenn i snitt? Vi spurte folk på gaten og fikk mange svar.

Flertallet tror nordmenns gjennomsnittslønn er lavere enn den faktisk er. De fleste tippet 300.000 - 350.000 kroner som snittlønn. Det er feil!

Høyt snitt?
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at gjennomsnittlig inntekt fra lønnet arbeid i Norge er 503.800,- kroner.

Tallene i statistikken er basert på at alle i arbeid jobber hundre prosent. I praksis er det mange som jobber deltid, og derfor har utbetalt lavere lønn.

Yrkesgrupper

Sjekk hvordan du ligger an i forhold til snittet for din yrkesgruppe:

Olje- og gassutvinning: 785 600
Finanstjenester: 715 800
Informasjon og kommunikasjon: 644 000
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting: 644 000
Kraftforsyning: 611 300
Omsetning og drift av fast eiendom: 599 700
Staten: 526 300
Helseforetak: 525 200
Industri: 503 300
Fiskeoppdrett: 494 300
Samferdsel: 490 000
Undervisning: 480 300
Bygge- og anleggsvirksomhet: 470 200
Kommune og fylkeskommune: 468 200
Vann, avløp og renovasjon: 464 000
Kultur, underholdning og fritid: 449 400
Personlige tjenester: 448 900
Varehandel: 440 800
Helse- og sosialtjenester: 435 700
Forretningsmessig tjenesteyting: 419 300
Hotell og restaurant: 347 300

Kilde: Statistisk sentralbyrå


Flere saker

Utga seg for å jobbe i barnevernet - dømt for overgrep En mann i slutten av 50-årene er i Ringerike tingrett dømt til fengsel i fire og et halvt år for overgrep mot ei 11 år gammel jente. Torsdag 05.12 2019
Marie Fredriksson er død Den svenske popsangeren Marie Fredrisson er død, 61 år gammel. Tirsdag 10.12 2019
Flere kanaler