Foto: Fotolia
Høyere alder, flere barn
De siste tiårene har antallet flerfødsler (tvillinger og trillinger) steget. Dette har med økt assistert befruktning og annen infertilitetsbehandling å gjøre. Høy alder på fødende kvinner gir også større sannsynlighet for å få tvillinger.

Tvillingfødsler forekommer hyppigst i aldersgruppen 35–39 år. I følge Statistisk Sentralbyrå var 1972 et dårlig år med 8 flerfødsler per 1000 barn. De siste 20 årene har tallet ligget mellom 15 og 18 per 1000.

Dobbel lykke
Har en kvinne fått toeggede tvillinger én gang, har hun dobbelt så stor sannsynlighet for at hun får tvillinger igjen i forhold til befolkningen generelt.

En lys, en mørk
Selvom det er uhyre sjeldent er det faktisk mulig å få tvillinger med ulik hudfarge. Dette oppstår når begge foreldrene har foreldre fra to ulike etniske raser.

Tvillinger
Foto: Fotolia

Speiltvillinger
Mirror image-twins er speilvendte av hverandre, noe som kommer til syne ved for eksempel at kjennetegn som hårvirvler og fødselsmerker på høyre side hos den ene, er på venstre side hos den andre. Tennene kommer gjerne i speilvendt rekkefølge, og det kan også være at den ene er høyre- og den andre er venstrehendt.

Hvorfor eneggede
Eneggede tvillinger oppstår ved at ett befruktet egg deler seg og blir to atskilte fosteranlegg innen 14 dager etter befruktningen. Eneggede tvillinger har identisk DNA, og har dermed helt lik blodtype og alltid samme kjønn. Barn av eneggede tvillinger er genetisk så like som om de var halvsøsken.

Tvillinger
Foto: Fotolia

Tvillingstudier
Folkehelseinstituttet startet tvillingforskning i 1895. I 2009 ble ulike studier slått sammen til det som i dag heter Nasjonalt tvillingregister. De forsker blant annet på om forskjeller hos folk skyldes arv eller miljø. Over 35 000 tvillinger har gitt informasjon og blodprøver til studiene.

Kilder:
Store norske leksikon
Wikipedia
Tvillingforeldreforeningen


Flere kanaler