Når barna er små pleier de fleste foreldre å omtale seg selv i 3. person som 'mamma' eller 'pappa'. Etter hvert slutter mange med det, og går over til å bruke 'jeg/meg' som man gjør i samtaler med voksne. Når skjer denne overgangen?Flere kanaler