REVURDERER RETNINGEN: Leveregler gjør det enklere for mange å stake ut kursen i livets løp.
REVURDERER RETNINGEN: Leveregler gjør det enklere for mange å stake ut kursen i livets løp. Foto: Fotolia
Tenkepause
Et godt motto er som toppen av isfjellet. Ganske lite, men under overflaten ligger det en masse som leseren selv må visualisere og ta stilling til. Livsmotto setter i gang tankevirksomheten vår, og får oss til å stoppe opp for å mentalt tolke det innholdet.

Befriende
Mange bruker disse levereglene som en rettesnor i hverdagen. I følge psykolog Hedvig Montgomery kan dette henge sammen med at mange opplever at mye flyter i livet. Livsmottoet oppleves som konstant, noe man kan styre etter. - Har man et livsmotto blir det en sannhet. Man kan slå seg til ro med at "sånn er det", sier hun.

Ta det til deg
Livene våre endrer seg mye fra vi er 15 til vi er 75, og det kan være lurt å revurdere livsmottoet underveis. - Av og til kan du komme over noe som virkelig treffer der du er, og det å la seg treffe av ord innimellom er bra, sier Montgomery til P4.

Her har du et knippe av favorittmottoene til P4s lyttere:

- Ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lenger tid.

- Det som ikke går med rå kraft, går med kvinnelist.

- Det mest beundringsverdige med å leve er ikke aldri å falle, men å reise seg hver gang vi faller.


- Det er viktig å ha et åpent sinn, men ikke så åpent at fornuften faller ut.

- Happiness is not having what you want, but wanting what you have.

- Man får være som man er når man ikke ble som man sku'.

- Jeg vil heller være optimist og ta feil enn å være pessimist og ha rett.

- Love the life you live, live the life you love.
Flere kanaler