- Det ultimate målet er at all kreft skal bli helbredelig, men i mellomtiden skal vi gjøre vårt for å gjøre uhelbredelig levelig, sier Anne Lise Ryel i Kreftforeningen

Vinterlyd er en del av Krafttak mot kreft, Kreftforeningens årlige landsomfattende innsamlingsaksjon. Dette er på mange måter hele Norges dugnad i kampen mot kreft.  Årets innsamlingsmål er på 35 millioner kroner. Over 20.000 bøssebærere vil være i sving, og majoriteten av disse er russ.

Målet med årets aksjon er som i fjor å gi kreftpasienter med uhelbredelig kreft flest mulig leveår og best mulig livskvalitet. Det skal vi oppnå gjennom forskning og tilbud for pasienter og pårørende. Svært mange lever i dag med en kreftsykdom de ikke kan bli friske av, en uhelbredelig kreft.

Liv til dagene
I 2015 fikk flere enn 32 500 personer i Norge kreft. Takket være forskning kan vi for første gang si at flere enn 70 prosent overlever. Likevel dør det nesten 11.000 hvert år. Årets aksjon handler om å gi dager til livet, og liv til dagene. 

- Kreftpasienter er mer enn bare syk. De er som meg og deg. De er far og mor, søster og bror, bestefar og bestemor, venn og kollega. De har de samme ønskene som alle andre i tillegg til det å bli frisk; Det å reise på hytta, gå tur med barna, barnebarna eller turgjengen, sitte kioskvakt på håndballcupen eller bruke mere tid på sin favoritthobby. Kreften bryr seg ikke om dette, men det gjør vi, sier Ryel.

- Støtt opp
Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel har et mål om å samle inn totalt 40 millioner kroner, og har derfor en klar oppfordring til alle

- Ta godt i mot våre bøssebærere og støtt opp om årets aksjon! La oss gjøre uhelbredelig levelig!

Faktaboks
• Hvert år får flere enn 32.500 nordmenn kreft. 
• Krafttak mot kreft er Kreftforeningens bøsseaksjon som blir gjennomført for 12. år på rad. Årets innsamlingsmål er 40 millioner kroner.
• I år går pengene til forskning på livsforlengende behandling og til bedre tilbud til dem som lever med uhelbredelig kreft.
• Over 20 000 bøssebærere vil besøke norske hjem i aksjonsukene 
Flere kanaler