Foto: undefined
Helgen fra 29. september til 1. oktober støtter P7 Klem Rosa sløyfe-aksjonen med Rosa helg.

Fra fredag morgen klokka 06.00 til midnatt søndag spiller vi en rosa låt hver time. De rosa låtene er med kvinnelige artister og er pakket inn med informasjon om kampanjen og hvordan du kan bidra. 

Du kan støtte Rosa sløyfe-aksjonen ved å sende sms med kodeord ROSA til 2277 (koster 80,-)

Temaet for årets Rosa-sløyfe-aksjon er «Baksiden av sløyfa». Du kan lese mer om temaet under, og på Kreftforeningens nettsider.

Baksiden av den Rosa sløyfen
Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere. I dag overlever heldigvis 9 av 10 brystkreft. Men for minst en av tre overlevere har behandlingen en høy pris: Livet blir ikke det samme som før de fikk kreft. De får seneffekter.

De fleste er forberedt på bivirkninger i forbindelse med behandlingen, men få forventer seneffekter i lang tid etter at man er kreftfri – kanskje for alltid. Seneffekter er ofte smertefullt og hemmende, og mange får problemer med å innfri både egne og andres forventninger, enten det er familie, venner og ikke minst, arbeidsgivere. Man klarer ikke like mye som før, selv om en gjerne ville.  Mange synes det er vanskelig å snakke om plagene, fordi de har fått «livet i gave».

For stadig flere som overlever brystkreft, gjenstår kampen om å bli frisk. Pengene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal gå til forskning på seneffekter. Økt kunnskap vil gjøre det lettere å forstå og akseptere at kreftfri ikke alltid betyr det samme som frisk. I år vil vi vise frem baksiden av den Rosa sløyfen. 
 
Fakta om Rosa sløyfe
Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med de som rammes, øke kunnskapen om brystkreft og å gi støtte til brystkreftforskning og andre brystkreftprosjekter. 

I løpet av oktober farges Norge rosa ved hjelp av bedrifter, foreninger og privatpersoner som alle bidrar i kampen mot brystkreft. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen arrangerer Rosa sløyfe-aksjonen i Norge og har gjort det siden 1999. 

Flere kanaler