SKULKET JOBB: Mannen skal ikke ha vært på jobb mellom 2004 og 2010.
SKULKET JOBB: Mannen skal ikke ha vært på jobb mellom 2004 og 2010. Foto: Shutterstock
Den 69 år gamle ingeniøren Joaquin Garcia skulket jobben fra 2004-2010, men hevet lønn for hele perioden siden ingen merket at han var borte. Først når han skulle hedres for lang og tro tjeneste ble skulkingen oppdaget, skriver avisa El Mundo

Garcia hadde vært ansatt i det kommunale el-, vann og renovasjonsverket siden 1990. 

– Vi trodde han ble fulgt opp av vannverket, men det var ikke tilfelle, sier viseborgermester Jorge Blas Fernández, som opprinnelig ga García jobben, til avisen. 

69-åringen ble i 2004 utsendt av bystyret for å overvåke byggingen av et vannrensingsanlegg i Cadiz, viser rettsdokumentene. I retten forklarte Garcias overordnede at han ikke hadde sett han på mange år, til tross for at de hadde kontor rett overfor hverandre. 

Vannverket trodde de lokale myndighetene hadde ansvar for Garcia, mens myndighetene trodde vannverket hadde det.


Hevder han ble mobbet
Garcia, som nå er pensjonist, hevder selv han ble utsatt for mobbing på arbeidsplassen. Han uttalte også i retten at han ikke har skulket, men at han møtte på kontoret hver eneste dag, problemet var at det ikke var noe å gjøre der.

Mannen er dømt til å betale tilbake 27.00 euro av lønna han har mottatt, skriver El Mundo. Det tilsvarer en netto årslønn for mannen, og er det høyeste beløpet retten kunne inndra. 


Flere kanaler