Ved å laste opp godkjenner du samtidig at P4 Radio Hele Norge kan bruke videoer i sin opprinnelige form eller sammen med andre videoer for å promotere P4s Skirapport. Du godkjenner at videoen vises på P4s premisser uten honorar, og at de involverte er informert om dette. Videoen vil ikke bli solgt videre til tredjepart.


Flere kanaler