Hvor mye svensken må ut med er ikke klart.

Flere kanaler