GRØNT LYS FOR BOMPENGER: Folk i Oslo og Akershus er positive til miljøtiltak i trafikken. Selv om det går utover deres hverdag og økonomi.
GRØNT LYS FOR BOMPENGER: Folk i Oslo og Akershus er positive til miljøtiltak i trafikken. Selv om det går utover deres hverdag og økonomi. Foto: NTB scanpix
I en fersk undersøkelse gjennomført for PROSAM (Samarbeid for bedre trafikk-prognoser i Oslo-området) svarer trafikantene at de er villige til å strekke seg langt for å få bedre miljø og luftkvalitet.

Bomavgifter
Mest overraskende er det kanskje at så mange som 40 prosent synes at det er greit med økte bomavgifter. Like mange synes det er greit med forbud mot dieselkjøretøy på enkeltdager med dårlig luftkvalitet.

Miljøfartsgrense
6 av 10 spurte er for miljøfartsgrense, mens hele 70 prosent er for piggdekkavgift. 43 prosent sier at de er villige til å arbeide eller studere på andre tider av døgnet, om det hjelper miljøet.


Større aksept
– Det er generelt større aksept for at mer av hverdagstransporten må foregå med andre transportmidler enn privatbiler. Vi har et mål om å ta all trafikkøkning med kollektiv, sykkel og gange, og det er positivt å se at brukerne handler i samsvar med målet, sier avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Turid Stubø Johnsen.

Undersøkelsen er gjennomført av Norfakta Markedsanalyse AS for PROSAM. I alt 1.004 personer over 18 år bosatt i Oslo og Akershus deltok.