BETALT FOR Å GÅ PÅ SKI: Er det lov å ta seg betalt for at folk går på ski?
BETALT FOR Å GÅ PÅ SKI: Er det lov å ta seg betalt for at folk går på ski? Foto: Shutterstock
Det er fire sesonger siden Sjusjøen innførte betaling for å gå i langrennsløypene på skisenteret. Debatten har rast siden og mange har vært kritiske.

Men, er det lov å ta betalt for at folk går på ski? Jurist Marianne Reusch gir deg svaret.

Det er lov, men...
På sin egen nettside, allemannsretten.no, skriver Reusch at skistedene kan ta betalt for langrennsløyper som er laget av kunstsnø, men bare om de har fått lov av kommunen. Det kan heller ikke være urimelig dyrt.

I friluftsloven paragraf 14 heter det:

«Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slikt løyve.»

Ingen forskjell på snøen
Reusch, som har doktorgrad i rettsvitenskap med en avhandling om allemannsretten, oppsummerer spørsmålet slik:

- Det er ingen prinsipiell forskjell på kunstsnø og natursnø når det gjelder adgangen til å kreve avgift.
- Tilrettelegger eller anleggseier kan ikke på egenhånd kreve avgift for adgang til utmarksområde.
- Kommunen kan treffe vedtak om avgift for adgang til kunstsnø-løype.

Snø
SNØ: Vakkert, men omdiskutert. Foto: Shutterstock


Flere saker

Vinn TV-pakke verdt 50.000,-
Vinn TV-pakke verdt 50.000,- Mandag 30.03 2020
Christers luksuspizza
Christers luksuspizza Fredag 03.04 2020
Flere kanaler