Fra 1. januar 2012 skal alle spillefilmer som mottar statstilskudd vises med tekst når de settes opp på kino.

Anniken Huitfeldt sier i en pressemelding at dette vil gjøre norske filmer tilgjengelige for et større publikum og ha stor betydning for hørselshemmete som i framtiden kan gå på kino med venner og være sikker på at filmen er tekstet.
Flere kanaler