SANKTHANS: Mennesker rundt et sankthansbål på Ulvøya i Oslo.
SANKTHANS: Mennesker rundt et sankthansbål på Ulvøya i Oslo. Foto: NTB scanpix
Hvem var Sankt Hans?
Sankt Hans er det danske helgennavnet for Døperen Johannes. Det er fødselen hans vi feirer, og i følge Lukasevangeliet ble han født omtrent et halvt år før Jesus.

Johannes var omreisende predikant, og gjorde seg populær med dåp som syndforlatelse. Dette var unikt den gang, og en av dem som ble døpt var Jesus. Det er bred enighet om at Jesus var en av Johannes' følgere, og at de var tremeninger.

Hvilken dato feirer vi sankthans?
Selv om vi feirer sankthansaften den 23. juni, er det den 24. juni som skal markeres i religiøs sammenheng.

Stor eller liten bokstav?
Alle dager, måneder og høytider skrives med liten forbokstav på norsk. Skal man presisere at sankthansaften er oppkalt etter helgenen Sankt Hans, bruker vi imidlertid  stor forbokstav, som i andre egennavn.

Hva er forskjellen på sankthansaften og jonsok? 
Utover navnene er det ingen forskjell. Jonsok kommer av jónsvaka som er norrønt og betyr våkennatt for Jon. Både Jon og Hans er forkortelser for Johannes. Kjært barn har mange navn.

Er det en sammenheng mellom sankthansaften og at sola snur?
Nei. Sommersolverv finner sted 21. juni. Da har vi årets lyseste natt. Sankthans har ingenting med dette å gjøre.

Har sankthans vært fridag i Norge?
Ja, sankthans var lenge helligdag for nordmenn, men i 1770 signerte kong Christian VII "Festdagsreduksjonen". Dette var en forordning som innebar en halvering av antallet religiøse fridager i Norge og Danmark. Argumentet var at helligdagene ikke ble brukt til å dyrke Gud, men til lediggang og laster.

Under bildet kan du se hvilke andre fridager vi går glipp av, som følge av Festdagsreduksjonen.
sthans
FESTBREMS: Hadde det ikke vært for kong Christian VII, hadde 24. juni vært fridag. Foto: Fotolia

Partypoopers....
Da "Festdagsreduksjonen" fant sted i 1770 ble følgende fridager avskaffet, og er foreløpig ikke gjeninnført:
  • Tredje juledag
  • Tredje påskedag
  • Tredje pinsedag
  • St. Hans-dag, 24. juni
  • Hellige tre kongers dag, 6. januar.
  • Kyndelsmesse, 2. februar (halvgått vinter)
  • Maria budskapsdag, 25. mars
  • Maria Besøkelsesdag, 2. juli
  • Mikkelsmesse, 29. september (tid for høstonn)
  • Allehelgensdagen, 1. november
LES OGSÅ: Ikke kast bildekkene på sankthansbålet

Flere kanaler