Ikke bare ble fronten av bilen tilgriset med ordene "ha, ha", men skiltene ble stjålet, vinduspusserne fjernet og lufta sluppet ut av dekkene.Lensmann Trond Olsen, sier til Vesterålen Online, at politiet er interessert i tips fra folk om hærverket.